Tento obchod používa súbory cookie a ďalšie technológie, aby sme mohli vylepšiť vaše prostredie na našich stránkach. Pre bližšie informácie klikni sem

Súhlasím

Cenova zaruka

Ak objavíte u konkurencie rovnaký výrobok za výhodnejšiu cenu, znížime vám ju aj my a získate zľavu ďalších 5 % ako odmenu za vaše upozornenie. Toto platí aj pri reklamných akciách a zľavových akciách aj internetových cenách. Nevzťahuje sa to na výpredaje a sortiment PANDORA CAR ALARM SYSTEM.

Kontaktujte nás

- Záruka trvale najnižších cien platí u reklamných a zľavových akcií konkurencie.

Naša konkurencia stále propaguje akčné ceny, zľavové akcie či výhodné nákupy. Ak sú ceny v rámci takejto akcie konkurencie nižšie ako trvale nízke ceny ( aj po registrácii ), platí samozrejme naša záruka trvale najnižšej ceny. 

- Záruka trvale najnižších cien platí pre ceny serióznej konkurencie.

Cenová záruka platí pre ceny konkurencie, ktorá prevádzkuje v Slovenskej republike svoj obchod riadne, na základe platných zákonov, riadne platí dane podľa platných právnych predpisov a zaisťuje tiež služby a servis (predajca s kamennou predajňou, s e-shopom, predajca s kamennou predajňou aj e-shopom). U predajcov s e-shopom sa prihliadne aj k cene dopravy. Predmetná záruka sa teda nevzťahuje na ceny príležitostných predajcov, zahraničných obchodných spoločností, ktoré nemajú v Slovenskej republike zriadenú organizačnú zložku či iné zastúpenie s právom podnikať v Slovenskej republike, či súkromných osôb, ktoré daný výrobok predávajú.

- Záruka trvale najnižších cien platí pre identické výrobky.

Identický výrobok pre nás znamená, že výrobok má identický EAN kód (má rovnakého výrobcu, rovnaké typové označenie atď. alebo ak sú identické všetky špecifické vlastnosti výrobku). Predpokladom uplatnenia záruky najnižších cien je, že sa jedná o porovnateľné jednotky resp. veľkosti balení.

- Záruka trvale najnižších cien sa vzťahuje na ceny, ktoré sú alebo boli platné v rovnakom období.

Ak teda porovnávame cenu obchodu ALLTECHsecurity s cenou konkurenta, musí/museli byť obe ceny platné v rovnakom období, s tým že cena konkurencie musí /musela byť platná minimálne jeden deň.

Záruka trvale najnižších cien platí 14 dní odo dňa nákupu.Záruka trvale najnižších cien môže byť zo strany zákazníka uplatnená do 14 dní odo dňa nákupu výrobku.

- Na aké množstvo výrobkov je možné poskytnúť cenovú záruku?

Cenová záruka sa poskytne len na výrobok v množstve obvyklom pre domácnost'.

- Spracovanie cenovej záruky

V prípade požiadavky na cenovú záruku si vyhradzujeme individuálne posúsenie.

Záruka trvale najnižších cien sa nevzťahuje na špeciálne výrobky Cenová záruka sa  nevzťahuje na zvláštne výrobky a výrobky na mieru, ktoré boli pre zákazníka špeciálne zhotovené. U výrobkov, ktoré pre zákazníka objednávame na zákazku a individuálne vypočítavame a dohadujeme cenu, poskytujeme rovnako najnižšiu možnú cenu. V prípade požiadavky na cenovú záruku si v tomto prípade týmto obchod ALLTECHsecurity vyhradzuje jednotlivé overenie ceny výrobku predávaného konkurenciou.

Záruka trvale najnižších cien sa nevzťahuje na servisné služby.ALLTECHsecurity ponúka potrebné služby i pre projekty: od kvalifikovaného odborného poradenstva, montážnych služieb  - absolútne spoľahlivé a v najlepšej kvalite. Táto kvalita poskytovaných služieb sa však nedá porovnávať. Záruka trvale najnižších cien preto platí len pre výrobky ponúkane za tieto ceny, nie však pre servisné služby.

- Záruka trvale najnižších cien neplatí pre nákup výrobkov zo strany konkurencie a distribútorov.

Záruka trvale najnižších cien teda neplatí pre konkurenciu a distribútorov, ktorí zakúpený výrobok sami nespracovávajú. V opačnom prípade by tieto subjekty mohli mať snahu nakúpiť cestou záruky trvale najnižších cien obzvlášť výhodne veľké množstvá a v rámci ďalšieho predaja dosiahnuť zisk na úkor nášho zákazníka. Záruka trvale najnižších cien sa vzťahuje výlučne na množstvá výrobkov obvyklé pre domácnosti.

- Záruka trvale najnižších cien neplatí pre výpredaje.

V rámci záruky trvale najnižších cien nie je možné uplatniť znížené ceny u výpredajov, sezónnych predajov a odpredajov jednotlivých kusov.

- Záruka trvale najnižších cien sa nevzťahuje na ceny, ktoré platia výlučne pre obmedzený okruh zákazníkov, teda individuálne dohodnuté cenové ponuky.

Záruka trvale najnižších cien sa vzťahuje na ceny našich konkurentov, ktorými je výrobok označený a za ktoré je ponúkaný na predaj zákazníkom. Vzťahuje sa teda na viditeľne označenú cenu u výrobku resp. regálu. Záruka trvale najnižších cien platí pre ceny, ktoré konkurent poskytuje všetkým zákazníkom, pričom tieto ceny musia byť platné minimálne po dobu jedného dňa. Ceny ALLTECHsecurity sú platné pre všetkých a kedykoľvek. V prípade ak sú ceny konkurencie určené len vybraným zákazníkom, nechceme s nimi súťažiť. Individuálne cenové ponuky konkurencie sú preto zo záruky trvale najnižších cien vylúčené.

- Záruka trvale najnižších cien neplatí pre cenové záruky.

Základom záruky trvale najnižších cien je vždy len cena výrobku. Cena, ktorá vznikla, pretože konkurent poskytol na svoj výrobok cenovú záruku, nemôže byť dôvodom cenovej záruky ALLTECHsecurity

- Záruka trvale najnižších cien neplatí pre nešpecifikované výhody a bonusy.

V obchode ALLTECHsecurity platí zásada „Okamžite výhodne!”. Konkurenti naopak ponúkajú svojím zákazníkom čiastočne „bonus” alebo podobné zvýhodnenia, napr. na základe celkového ročného obratu. Takéto zvýhodnenia nie je možné priradiť k žiadnemu konkrétnemu výrobku, a teda nie je možné ani aplikovať záruku trvale najnižších cien..

Záruka trvale najnižších cien neplatí, ak je výrobok ponúkaný pod obstarávaciu cenu. Cenová záruka neplatí v prípade, že je výrobok ponúkaný za nižšiu ako nákupnú cenu. V Slovenskej republike je možné taký predaj výrobkov pod nákupnú cenu za podmienok ustanovenia § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka považovať za nekalú súťaž, ktorá sa zakazuje, prípadne je možné ho považovať za zneužitie dominantného postavenia za podmienok stanovených v ustanovení § 8 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Z tohoto dôvodu si v zvláštnych prípadoch vyhradzujeme právo odmietnuť poskytnutie cenovej záruky, ak by mala za následok predaj výrobku pod úroveň nákupnej ceny.

Sledujte nás na Facebooku